Kategoriarkiv: Svenska som andraspråk

Yrkessvenska vecka 12, 19 mars 2020

Ordet psykolog, psykologi samt ordet psalm. Svenska.se

Beskriv en person du beundrar. Berätta sedan varför du beundrar den personen.

Vi tittar på en PowerPoint med nutids tempus.

Läs kapitel 3 i boken ”Mellan glädje och sorg” av Linda Åkerström. Följ länken! så kommer du till bokens tredje kapitel direkt om du är inloggad.

Film om tempus, tid cirka 12 minuter

Nutid och Dåtidssystemet. Vi diskuterar de två systemen och vardagsspråket i filmen.

Verb och verbböjningar hittar du på https://sv.bab.la/verb/

Nästa vecka, vecka 13

Att skriva ett personligt brev:

Du skall skriva ett personligt brev. Du ska se en film om hur man skriver ett personligt brev, och sen skriva ditt eget brev och skicka det till oss lärare, Rita och Inger. Brevet ska vara en jobbansökan.

SFI B nivå. Se filmen och skriv sedan en egen jobbansökan till ett äldreboende i din kommun.

SFI C nivå, se filmen (cirka 13 minuter) och gör sedan uppgiften. Skriv ett personligt brev och sök jobbet i annonsen från Arbetsförmedlingen. Annonsen hittar du via denna länk.

SFI D nivå, se filmen (cirka 9 minuter) och gör sedan uppgiften. Skriv ett personligt brev (OBS inte ett CV) och sök jobbet i annonsen från Arbetsförmedlingen. Annonsen hittar du via denna länk.

Stavning! Vi ska göra diktamen. Detta är 15 svåra ord att stava i svenskan. Gör testet och träna på ord som är svåra att stava på svenska.

Hur pratar man med varandra, hur är men artig i Sverige

SVT språkplay och fråga doktorn.

Yrkessvenska vård, svenska som andraspråk för SFI elever

Svara på en mentimeter fråga om kroppen. Skriv in tre ord.

Länk till boken ”Mellan glädje och sorg” kapitel 2.

Träna på grammatik med sång!

Konjugationsvalsen

Ljudfiler till sångerna. Och till texten på sångerna som finns på min Drive.

Diktamen till boken ”Mellan glädje och sorg” av Linda Åkerström

Grammatik

Verb

Tempussystemet i Nutid och Dåtid

Diktamen att skriva ned. Lyssna och skriv det du hör. Visa sedan vad du skrivit till din studiekamrat.

Träna på ord och begrepp om kroppen och mycket mer. Länken går till en sida på denna blogg. På den sidan hittar du många länkar till hemsidor och Youtube filmer där du kan öva svenska, och ord om kroppen. Det är sidor som handlar om kroppen, sjukvård, m.m.

Hygienrutiner

Quizlet för att träna på ord i vårdyrket. Tryck på länken för att komma till uppgiften. Veckans ord läxor.

Pedagog Värmland med vardagsords för konversation och översättning till flertalet modersmål. Även skolord finns på denna hemsida.

Ordens synonymer är hämtad från Svenska akademiens tre ordböcker.

I yrkessvenskan ett projekt för att som elev få prova på ett yrke inom vården, utgår vi från målen i Svenska för invandrare och de är bland annat: Målen för läsa och skriva, SFI D nivå. En plan för kursens yrkessvenska delbar länk som går till dokumentet.

Kursplanen i SFI översatt till olika modersmål.

Här förklarar läraren Lisa kursmålen på SFI D nivå.

Creative Commons licensierad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Atlantbib. org onlineböcker läs och lyssna på svenska och andra språk

Atlantbib. org

FireShot Capture 002 - Kalaallisuut - Atlantbib - atlantbib.org

Den grönländska folkdräkten

Atlantbib.org är ett bokprojekt där elever och lärare skriver faktaböcker för gratis användning i alla skolor.

Böckerna är onlineböcker med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska / baltiska länderna i relation till historia, geografi, språk och kultur.

Eleverna hjälper till att forska, skriva, översätta och spela in böckerna innan de publiceras. Projektet är öppet för alla skolor att skriva eller översätta böcker.

Ljudböcker på 7 språk

Världens bibliotek.

Läs och lyssna på ditt språk!

I Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på arabiska, persiska, somaliska, tigrinska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Vem får använda tjänsten?

Världens bibliotek är öppet för alla i Sverige. Du behöver registrera dig med din e-postadress.

Hur mycket?

Du kan läsa och lyssna så mycket du vill i Världens bibliotek. Var du vill, när du vill – och det är gratis.