Persiska

Information om Sverige. På dari. Svensk skola för nyanlända, Dari.

Persiska sagor. På farsi.

Sagor. På persiska och engelska. Persian.

Var är Noras pulka. På persiska. Och svenska.

Bildtema. på dari, svenska och engelska.  Bildtema på persiska, svenska och engelska.

Lexin.

Information om boende. På dari. Migrationsverket.

Färger, på persiska och svenska.

Persiska och svenska. Ord, hälsningsfraser

Webbmatte. Årskurs 6-9. På persiska.

Filmade boktips på modersmål.

Förmågorna de 5 stora, the big 5, på dari

 

Barnböcker, upplästa på Dari.