Etikettarkiv: Hälsa

Sex, hälsa och samlevnad

Ungdomsmottagningen på nätet kommer nu på arabiska, tigrinja, dari och somaliska. Massor av bra texter bland annat om kroppen, sex & samlevnad och jämställdhet. All text även på svenska.

Youmo heter webbplatsen och kommer att finnas/finns på flera språk. Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer.

Kropp och hälsa. SOS. Sjukvård.

Träna på ord om kroppen

Bildtema. Kroppen. Människokroppen, och dess yttre delar och inre delar Öppna länk i Puffin browser om du har iPad.

Lexin bildtema på olika modersmål, arabiska, persiska, dari och tigrinja.  Ditt modersmål samt engelska och svenska på samma sida.

Kroppen och kroppsdelar. Lyssna och lär dig orden. Aso Asinger SFI lärare.

Vad gör vi med kroppen? Verbträning. Rörelser och miner. Animerade teman. Lexin.

Kroppen. En eller ett? Ordträning. Språkis. Liber förlag.

Prepositioner. Kroppen. Läraren Lisa har en film om prepositioner och kroppen.

Läs mer