Kategoriarkiv: Skolan i Sverige

Kunskapskrav att skriva svenska

Här finns en film av läraren Malin Larsson om olika kunskapskrav, kopplat till förmågan ”att skriva”. Hon berättar vad en elev i hennes klass på högstadiet behöver tänka på när hen skriver. Vad de ska göra för att uppnå, klara kunskapskraven i skriva. Eleverna har ett bokprojekt.

Jag önskar att det fanns liknande filmer på mina elevers modersmål.

Kort om den svenska skolan

svenska

somaliska

Dari

Pashto

Sorani

Tigrinja

För nyanlända. Om den svenska skolan. Skolverket. På flera språk.

Lexin bildtema. Skola och klassrum.